ماهی فایتر در قاب

آموزشی

ماهی در قاب

در این آموزش یاد خواهیدگرفت چگونه با تکیب چند تصویر این تصویر انتزاعی زیبا را طراحی کرد . توجه : این آموزش جزء آموزش های دوره ی پیشرفه می باشد…