قاب دور شاخ و برگ

آموزشی

قاب

در این آموزش یاد خواهید گرفت چگونه می توان با ماسکه کردن قسمتی از تصویر بعد به تصویر داد . توجه : این آموزش جزء آموزش های دوره ی پیشرفه…