فرشته در جنگل

آموزشی

فرشته

در این آموزش یاد خواهید گرفت چگونه با استفاده از smart layer و mask و adjustment layer این پوستر زیبای فرشته در جنگل را طراحی کرد . توجه : این…