محصولات

آموزشی

نورپردازی

آموزش نورپردازی روی عکس در فتوشاپ

آموزشی

نامه در بطری

طراحی نامه درون بطری کنار ساحل

آموزشی

طوفان

طراحی کشتی درگیر در طوفان

آموزشی

عکس پاره

شبیه سازی عکس پاره شده

آموزشی

عکس سوخته

شبیه سازی عکس سوخته

آموزشی

فرشته

در این آموزش یاد خواهید گرفت چگونه با استفاده از smart layer و mask و adjustment layer این پوستر زیبای فرشته در جنگل را طراحی کرد . توجه : این…

آموزشی

لاکپشت جزیره 2

آموزش طراحی جزیره روی لاک لاکپشت قسمت 2